Автор статті
Іван КРАСНОВ
Старший партнер, адвокат
Швидкий пошук

захист бізнесу, податкові перевірки, Артіус, бізнес

ліцензії на охорону, ліценхія на охоронну діяльність, охоронна ліцензія, Артіус

20.06.2018

“Жити по-новому” або три дні дії нового Закону “Про ТОВ та ТДВ”

З 17.06.2018р. почав діяти новий закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Зазначений нормативно-правовий акт містить багато новел, в порівнянні з попереднім, а саме з законом України «Про господарські товариства». Вже досить багато проаналізовано колегами норм нового Закону. Натомість, відсутня будь-яка інформація, стосовно того, як впливають (вплинуть) на бізнес, в грошовому сенсі, такі зміни. Пропоную розглянути одну з таких новел та здійснити розрахунок витратної частини проведення реєстраційних дій в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), в розрізі «як було» та «як стало», на прикладі звичайного товариства з обмеженою відповідальністю.

Вказаним Законом введена нова процедура порядку реєстрації виходу/входу учасника з/в товариство, зміни розміру його частки в статутному капіталі, та зміна розміру статутного капіталу товариства.

Суть новели здавалася б логічною: за старим Законом, учасник товариства, який бажав вийти зі його складу, та не міг організувати проведення загальних зборів учасників товариства, ставав заручником ситуації. Оскільки сформувати необхідні документи (протокол загальних зборів, статут в новій редакції) для проведення державної реєстрації такого виходу – було не можливо.

Новий Закон врегульовує таке питання досить просто: для проведення державної реєстрації таких змін (вихід із товариства) достатньо поточному учаснику особисто звернутись до реєстратора із незначним переліком документів:

– заява про державну реєстрацію змін;

– документ про сплату адміністративного збору;

– однин із наступних документів: заява про вихід з товариства або акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства.

З такою ж заявою може звернутися і новий учасник, який придбав частку. В такому разі подається такий же пакет документів, як зазначено вищу, окрім заяви про вихід із товариства, яка замінюється заявою про вступ до товариства (у випадку прийняття спадщини).

Вказана процедура введена Законом України Про ТОВ та ТДВ, шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – ЗУ «Про реєстрацію»), а саме стаття 17 вказаного Закону доповнена частиною 5, яка і регламентує вищеописаний порядок.

Здавалося б все просто та логічно – законодавець захистив права учасників, які не можуть реалізувати власне право на реалізацію (державну реєстрацію реалізації) власної частки у статутному капіталі. В той же час, законодавець не врахував, те що при такій реєстрації не вносяться відповідні зміни до статуту товариства. Тобто можлива ситуація, коли у діючого товариства наявний статут, в якому відображені перелік учасників та розмір їх часток, а у ЄДР буде інша інформація.

По-перше, такі розбіжності можуть призвести до зупинки банком обслуговування розрахункових операцій товариства. По-друге, такі розбіжності призведуть до неможливості відкрити новий рахунок у будь-якому банку. Всі ці наслідки можливі у зв’язку із існуючою редакцією «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003  № 492.

На мою думку, це далеко не вичерпний перелік можливих складностей у товариства, при наявності розбіжності інформації в статуті та у ЄДР.

Пропоную розглянути та порахувати вартість та строки проведення реєстраційних дій відносно конкретного товариства.

Вхідні данні: Є товариство з обмеженою відповідальністю, учасником та директором якого є одна фізична особа. Товариство на даний момент працює на підставі модельного статуту.

Завдання від клієнта (поточного учасника): клієнт бажає продати вказане товариство двом новим учасникам, тобто необхідно провести державну реєстрацію змін складу учасників товариства, з відповідною фіксацією розміру їх часток. Оскільки клієнт реалізує ТОВ, то відповідно необхідно провести державну реєстрацію зміни юридичної адреси, номеру телефону, директора. Додатково, від нових власників надійшло побажання змінити органи управління ТОВ з директора на Дирекцію (на чолі з Генеральним директором).

Завдання досить просте та елементарне.

Розглянемо який порядок проведення державної реєстрації вказаних змін, перелік необхідних документів та витратна частина необхідна була в порівняльній таблиці за період дії законів в старій та нові редакціях.

Як було Як стало
Необхідні документи: Необхідні документи:

1. Між поточним учасником та новими учасниками укладались договори купівлі-продажу частки в статуті товариства. Такі договори укладалися в простій письмовій формі (без нотаріального посвідчення).

2. Проводилися загальні збори учасників товариства, за результатом яких складався відповідний протокол. У протоколі відображалися: зміна складу учасників, фіксація розміру їх часток, зміна органів управління (на дирекцію) та призначення генерального директора, зміна місцезнаходження товариства.

Оскільки один учасник виходить, а двоє входять до складу товариства, ми рекомендували, щоб підписи усіх трьох були наявні в протоколі. Такі підписи підлягали нотаріальному посвідченню. Середня вартість 700,00 грн. (3 підписи).

Також рекомендовано включити в цей же протокол положення, про перехід з модельного на власний статут.

3. Нові учасники бажали змінити органи управління товариством. Необхідно було перевести товариство з модельного статуту на власний, в якому відобразити усі необхідні зміни. Підписи учасників у власному статуті підлягали нотаріальному посвідченню. Оскільки нових власників всього два, то середня вартість нотаріального посвідчення складає 700,00 грн.

4. Довіреність від товариства на представника (не нотаріальна).

1. Між поточним учасником та новими учасниками укладаються договори купівлі-продажу частки в статуті товариства. Такі договори укладаються в простій письмовій формі (без нотаріального посвідчення). Натомість у відповідності до вимог поточної редакції ЗУ «Про реєстрацію» (пп ґ) п. 3) ч.5 ст. 17), державному реєстратору необхідно подавати акт приймання-передачі частки у статутному капіталі. Підписи в такому акті посвідчуються нотаріально (абз. 5 пп ґ) п. 3) ч.5 ст. 17 ЗУ «Про реєстрацію») . Оскільки по наших вхідним умовам у нас два нових учасника, то і акта теж два. Отже середня вартість нотаріального засвідчення: 600,00 грн. * 2 шт. = 1200,00 грн.

2. Проводяться загальні збори учасників товариства, за результатом яких складається відповідний протокол. У протоколі відображається: зміна складу учасників, фіксація розміру їх часток, зміна органів управління (на дирекцію) та призначення генерального директора, зміна місцезнаходження товариства.

Оскільки один учасник виходить, а двоє входять до складу товариства, рекомендуємо, щоб підписи усіх трьох були наявні в протоколі. Такі підписи підлягають нотаріальному посвідченню. Середня вартість 700,00 грн. (3 підписи).

Спробуємо включити в цей же протокол положення, про перехід з модельного на власний статут.

3. Нові учасники бажали змінити органи управління товариством. Необхідно перевести товариство з модельного статуту на власний, в якому відобразити усі необхідні зміни. Підписи учасників у власному статуті підлягають нотаріальному посвідченню. Оскільки нових власників всього два, то середня вартість нотаріального посвідчення складає 700,00 грн.

4. Довіреність від товариства на представника (не нотаріальна).

5. Новелою закону є можливість подавати документи про зміну складу учасників у товаристві виключно учасником, який вибуває або учасником, який входить до складу. Тобто, законодавцем виключена можливість проведення такої державної реєстрації представником самого товариства. Оскільки може подавати такі документи виключно фізична особа (новий/колишній учасник), то у випадку необхідності здійснення такої реєстрації представником (юристом), обов’язково необхідно оформити нотаріальну довіреність.

Спробуємо оптимізувати витрати, та здійснимо, в нашому випадку, державну реєстрацію на підставі довіреності від одного учасника, який виходить зі складу. Середня вартість такої довіреності 450,00 грн. Якщо реєстрацію проводити від нових учасників, то вартість відповідно подвоюється, оскільки необхідно дві довіреності, по одній від кожного.

 

Порядок проведення реєстраці Порядок проведення реєстрації

Реєстрація повинна була проводитись в два етапи:

І етап: зміна учасників, місцезнаходження підприємства, телефонів, керівника (на підставі ч. 4 ст. 17 ЗУ «Про реєстрацію» в старій редакції). Для цього зверталися до реєстратора, якому надавали:

 • заява про державну реєстрацію змін;
 • протокол загальних зборів;
 • договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі товариства;
 • довіреність від товариства на фізичну особу (яка подає необхідні документи реєстратору). Така довіреність оформлялась від імені товариства (без нотаріального посвідчення);
 • документ про сплату адміністративного збору. Розмір: 530,00 грн.+10 грн. (послуги банку) = 540,00 грн.

Реєстратор в строк до 24 годин проводив необхідні реєстраційні дії.

ІІ етап: перехід з модельного статуту на власний (на підставі ч. 6 ст. 17 ЗУ «Про реєстрацію» в старій редакції). Для цього зверталися до реєстратора, якому надавали:

 • заява про державну реєстрацію переходу з модельного статуту на власний;
 • протокол загальних зборів;
 • статут в новій редакції.

Реєстратор в строк до 24 годин проводив необхідні реєстраційні дії.

 

Реєстрація буде проводитись в три етапи:

І етап: зміна місцезнаходження підприємства, телефонів, керівника (на підставі ч. 4 ст. 17 ЗУ «Про реєстрацію» в новій редакції). Для цього необхідно звернутись до реєстратора, якому необхідно надати:

 • заява про державну реєстрацію змін;
 • протокол загальних зборів;
 • довіреність (не нотаріальна) від товариства на представника (який подає необхідні документи реєстратору)
 • документ про сплату адміністративного збору. Розмір: 530,00 грн.+10 грн. (послуги банку) = 540,00 грн.

Реєстратор в строк до 24 годин проводить необхідні реєстраційні дії.

ІІ етап: зміна складу учасників товариства (на підставі ч. 5 ст. 17 ЗУ «Про реєстрацію» в новій редакції). Для цього необхідно звернутись до реєстратора, якому необхідно надати:

 • заява про державну реєстрацію змін;
 • документ про сплату адміністративного збору. Розмір: 530,00 грн.+10 грн. (послуги банку) = 540,00 грн.;
 • акти приймання-передачі частки у статутному капіталі;
 • довіреність (нотаріальна) від колишнього учасника

Реєстратор в строк до 24 годин проводить необхідні реєстраційні дії.

 

Законом України Про «ТОВ та ТДВ», яким внесено зміни до закону України «Про реєстрацію», введено також новелу, що у випадку державної реєстрації змін складу учасників ТОВ або розміру їх часток, реєстратор зобов’язаний надіслати новосформовану виписку з ЄДР (після проведення реєстрацій) заявнику, товариству, колишнім учасникам та новим учасникам – ч. 4 ст. 20 ЗУ «Про реєстрацію»). І як ви гадаєте, на кого покладається фінансова складова такого відправлення? Вірно, на заявника! І вартість такої дії становить по 20,00 грн. (за одну виписку) + 10,00 грн. (послуги банку) = 30,00 грн.

В нашому випадку таких виписок необхідно аж 5 шт.: заявник (представник за нотаріальною довіреністю), колишній учасник (наш клієнт), 2 нових учасника та безпосередньо саме товариство. Всього вартість: 150,00 грн.

ІІІ етап: перехід з модельного статуту на власний (на підставі ч. 8 ст. 17 ЗУ «Про реєстрацію» в новій редакції). Для цього зверталися до реєстратора, якому надавали:

 • заява про державну реєстрацію переходу з модельного статуту на власний;
 • протокол загальних зборів;
 • статут в новій редакції.

Реєстратор в строк до 24 годин проводив необхідні реєстраційні дії.

 

Собівартість описаних дій становила близько 1940,00 грн., а строк до двох робочих днів. Собівартість описаних дій становить близько 4 280,00 грн., а строк до трьох робочих днів.

 

Сподіваємося, що практичне застосування новел законів спонукатимуть компетентні органи до впровадження все ж таки ефективних механізмів спрощення ведення бізнесу в Україні.

 

Іван Краснов,
Старший партнер, адвокат АО «Артіус»

Поделиться: